PALJENA ŽICA

Upotreba

Najčešće se upotrebljava u građevinarstvu, ali je zastupljena u pakirerskim djelatnostima pa čak i u cvjećarstvu

Materijal

Žarena čelična žica

Promjer žice

0.8 – 4.2 mm

Masa koluta

10 – 2.000 kg

Pakiranje

Tehnička specifikacija

max. 450 N/mm²

Paljena žica
Paljena žica
Scroll to top