Reference zagradi.me

Sve naše ograde izrađene su od plastificiranog aluminija ili pocinčanog I plastificiranog čelika. Sve komponente su otporne na atmosferske utjecaje ( sunce, vlaga, sol i dr. ). Ogradama nije potrebno održavanje ( bojanje i sl. ). Materijali od kojih izrađujemo ograde izrađeni su po najvišim standardima kvalitete u skladu s ISO normama (pravokutne kvadratne, okrugle cijevi te plosni čelik u kvaliteti S235JRH). Na svim komponentama je nanesena antikorozivna zaštita toplo cinčanje, elektrostatski prah ili – nanošenje temeljne boje i završnog sloja u skladu sa zahtjevima kupca.

Osobitost i prednost naših ograda je što ih prilagođavamo zahtjevima i situacijama kupaca.

Stručna izrada, zavari, završna obrada i antikorozivna zaštita jamči dugotrajan, lijep i kvalitetan čelični proizvod. Iskustvo naših majstora, precizna montaža i posvećenost klijentu – garancija su iznimne kvalitete postavljenih vrata.

Dugogodišnjim prisustvom na tržištu iza sebe imamo brojne uspješno realizirane projekte i zadovoljne kupce. Među njima želimo istaknuti samo neke:

Obiteljska kuća Rakov potok

Gabion ograda ispunjena kamenom, ulazna vrata po mjeri, dvorišna vrata po mjeri

Paneli: 2D
Visina: 1230mm / 2500mm
Boja: antracit (RAL 7016)
Stupovi: Gabion stupovi, vijčani spojna parapet
Postavljanje: vijčani spoj na betonski parapet / u beton
Pješačka vrata po mjeri 1 komad: (pocinčane cijevi 50x50mm, aluminijski profil 100×12, plastificirano, dimenzije 1000×1450 mm

Kolna vrata pomjeri: 4650x1550mm pocinčane cijevi 50x50mm, ispuna aluminijski profili, stupovi 100x100mm

Kvaka, brava, cilindri, bravarska spojnica

obiteljska-kuca-rakov-potok-reference-zagradi-me-01obiteljska-kuca-rakov-potok-reference-zagradi-me-01
obiteljska-kuca-rakov-potok-reference-zagradi-me-02obiteljska-kuca-rakov-potok-reference-zagradi-me-02
obiteljska-kuca-rakov-potok-reference-zagradi-me-03obiteljska-kuca-rakov-potok-reference-zagradi-me-03
obiteljska-kuca-rakov-potok-reference-zagradi-me-04obiteljska-kuca-rakov-potok-reference-zagradi-me-04
obiteljska-kuca-rakov-potok-reference-zagradi-me-05obiteljska-kuca-rakov-potok-reference-zagradi-me-05
obiteljska-kuca-rakov-potok-reference-zagradi-me-06obiteljska-kuca-rakov-potok-reference-zagradi-me-06

Obiteljska kuća Špansko

Postavljanje aluminijskih kliznih vrata

Klizna vrata – aluminijska

Dimenzija: 1400×4800

Vrsta osnovnog materijala: plastificirani aluminij

Boja: RAL 7016

Vrsta ispune: aluminijska cijev 100x20x1,3mm

Postavljanje: aluminijske cijevi spojene na profile vijčanim spojem.
Vijčani spoj na betonski parapet.

obiteljska-kuca-spansko-reference-zagradi-me-01obiteljska-kuca-spansko-reference-zagradi-me-01
obiteljska-kuca-spansko-reference-zagradi-me-02obiteljska-kuca-spansko-reference-zagradi-me-02
obiteljska-kuca-spansko-reference-zagradi-me-03obiteljska-kuca-spansko-reference-zagradi-me-03
obiteljska-kuca-spansko-reference-zagradi-me-04obiteljska-kuca-spansko-reference-zagradi-me-04

Obiteljska kuća Samobor

Postavljanje Ogradnih panela 3D 5mm

Vrsta osnovnog materijala: plastificirani aluminij

Aluminijske cijevi 100x20x1,3mm

Postavljanje: aluminijske cijevi spojene na profile vijčanim spojem.
Profili spojeni na betonske stupove vijčanim spojem.

Paneli: 3D 5mm

Visina ograde 1230mm

Boja: antracit (RAL 7016)

Plastična kapa za stup
Spojnica: obujmica
Postavljanje: vijčani spoj na betonski parapet / u beton

obiteljska-kuca-samobor-reference-zagradi-me-01obiteljska-kuca-samobor-reference-zagradi-me-01
obiteljska-kuca-samobor-reference-zagradi-me-02obiteljska-kuca-samobor-reference-zagradi-me-02
obiteljska-kuca-samobor-reference-zagradi-me-03obiteljska-kuca-samobor-reference-zagradi-me-03
obiteljska-kuca-samobor-reference-zagradi-me-04obiteljska-kuca-samobor-reference-zagradi-me-04
obiteljska-kuca-samobor-reference-zagradi-me-05obiteljska-kuca-samobor-reference-zagradi-me-05

Obiteljska kuća Remetinec

Postavljanje Ogradnih panela 3D

Paneli: 3D

Visina: 1530 x 2500mm
Boja: antracit (RAL 7016)
Stupovi: na pločici 50×50 x 1500mm

Plastična kapa za stup

Spojnica: obujmica

Postavljanje: vijčani spoj na betonski parapet
Pješačka vrata po mjeri : (pocinčane cijevi 50x50mm, ispuna 3D panel, plastificirano)
Kvaka, brava, cilindri, bravarska spojnica
Vertikalne trake za ispunu 3D panela

obiteljska-kuca-remetinec-reference-zagradi-me-01obiteljska-kuca-remetinec-reference-zagradi-me-01
obiteljska-kuca-remetinec-reference-zagradi-me-02obiteljska-kuca-remetinec-reference-zagradi-me-02
obiteljska-kuca-remetinec-reference-zagradi-me-03obiteljska-kuca-remetinec-reference-zagradi-me-03
obiteljska-kuca-remetinec-reference-zagradi-me-04obiteljska-kuca-remetinec-reference-zagradi-me-04

Kuća za odmor Galižana

Postavljanje ulaznih vrata po mjeri

Paneli: 3D
Visina: 1230 mm x 2500mm
Boja: zelena (RAL 6005)
Stupovi: na pločici 50x50mm x 1200mm / usadni stupobi u beton
Plastična kapa za stup
Spojnica: obujmica

Postavljanje: vijčani spoj na betonski parapet/u beton

Ulazna vrata po mjeri: pocinčane cijevi, plastifikacija, Ispuna 2D panel
Kolna vrata po mjeri pocinčane cijevi, plastifikacija, Ispuna 2D panel

kuca-za-odmor-galizana-zagradi.me01kuca-za-odmor-galizana-zagradi.me01
kuca-za-odmor-galizana-zagradi.me02kuca-za-odmor-galizana-zagradi.me02
kuca-za-odmor-galizana-zagradi.me03kuca-za-odmor-galizana-zagradi.me03

Obiteljska kuća Novaki

Postavljanje ogradnih panela sa zaštitom od pogleda

Paneli: 2D
Visina: 1830 mm x 2500mm
Boja: antracit (RAL 7016)
Stupovi: na pločici 50x50mm x 1800mm
Plastična kapa za stup
Spojnica: obujmica

Postavljanje: vijčani spoj na betonski parapet / u beton
Ispuna: PVC traka, zakačka za traku RAL 7016

obiteljska-kuca-novaki-reference-zagradi-me-01obiteljska-kuca-novaki-reference-zagradi-me-01
obiteljska-kuca-novaki-reference-zagradi-me-02obiteljska-kuca-novaki-reference-zagradi-me-02
obiteljska-kuca-novaki-reference-zagradi-me-03obiteljska-kuca-novaki-reference-zagradi-me-03
obiteljska-kuca-novaki-reference-zagradi-me-04obiteljska-kuca-novaki-reference-zagradi-me-04
Stambena zgrada Lanište

Stambena zgrada Lanište

Postavljanje pješačkih i kolnih vrata po mjeri i 2D ogradni paneli

Paneli: 2D
Visina: 1230mm/1030mmx 2500mm
Boja: antracit (RAL 7016)
Stupovi: na pločici 50x50mm x 1200mm / usadni stupovi u beton 1500mm
Plastična kapa za stup
Spojnica: obujmica

Postavljanje: vijčani spoj na betonski parapet/u beton
Pješačka vrata po mjeri 2 komada: (pocinčane cijevi 50x50mm, ispuna 2D panel, plastificirano, dimenzije 800×1000 mm, 1400×1000 mm
Kolna vrata po mjeri: 5000x2000mm pocinčane cijevi 50x50mm, ispuna 2D panel, stupovi 100x100mm
Kvaka, brava, cilindri, bravarska spojnica

stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-02stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-02
stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-01stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-01
stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-04stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-04
stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-05stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-05
stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-06stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-06
stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-07stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-07
stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-08stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-08
stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-09stambena-zgrada-laniste-reference-zagradi-me-09

Obiteljska kuća Zaprešić

Postavljanje 3D panela

Paneli: 3D
Visina: 1230 mm x 2500mm
Boja: antracit (RAL 7016)
Stupovi: na pločici 50x50mm x 1200mm / usadni stupovi u beton
Plastična kapa za stup
Spojnica: obujmica

Postavljanje: vijčani spoj na betonski parapet / u beton

obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-02obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-02
obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-03obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-03
obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-04obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-04
obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-05obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-05
obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-06obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-06
obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-01obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-01
obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-07obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-07
obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-08obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-08
obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-09obiteljska-kuca-zapresic-reference-zagradi-me-09

Spremište za kontejnere

Postavljanje spremišta za otpad

Spremište za jedan ili više kontejnera
Osnovni materijal: perforirani lim / čelični flahovi
Boja: antracit (RAL 7016)

Dimenzije: V – 2000mm Š – 3000mm D – 1500mm

Izrada po mjeri
Tip spajanja: varenjem / vijčanim spojem
Tip ugradnje: vijčanim spojem na beton
Brava, cilindar, tri ključa

spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-01spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-01
spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-02spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-02
spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-03spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-03
spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-04spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-04
spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-05spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-05
spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-06spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-06
spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-07spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-07
spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-08spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-08
spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-09spremista-za-kontejnere-za-otpad-zagradi-me-09
Updating…
  • Nema proizvoda u košarici.

Za gotovinsko plaćanje ili plaćanje preko transakcijskog računa odobrava se dodatnih 5% popusta na sve cijene prilikom kupnje.

Za potrošenih 700 eura ili više odobravamo dodatnih 5%..

Popust će biti izražen u službenoj ponudi

ogradna-vrata-pjesacka-po-mjeri-pop-up-zagradi-meogradna-vrata-pjesacka-po-mjeri-pop-up-zagradi-me
ogradna-vrata-kolna-po-mjeri-pop-up-zagradi-meogradna-vrata-kolna-po-mjeri-pop-up-zagradi-me
spremiste-za-otpad-vibropletivo-pop-up-zagradi-mespremiste-za-otpad-vibropletivo-pop-up-zagradi-me
pergole-pop-up-zagradi-mepergole-pop-up-zagradi-me
nadstresnica-popup-zagradi-menadstresnica-popup-zagradi-me
podesti-pop-up-zagradi-mepodesti-pop-up-zagradi-me
balkonske-ograde-pop-up-zagradi-mebalkonske-ograde-pop-up-zagradi-me
rukohvati-pop-up-zagradi-merukohvati-pop-up-zagradi-me
resetka-za-prozore-pop-up-zagradi-meresetka-za-prozore-pop-up-zagradi-me
vas-partner-zagradimevas-partner-zagradime